Skip to main content
Política

Legitimar la secessió

Per Dijous, 13 octubre, 2005Sense comentaris

Punt 8 de l‘article 7 del preàmbul de la reforma l‘estatut presumptament valencià:

«l‘acadèmia Valenciana de la Llengua és la institució normativa de l‘idioma valencià.»

Article 41:

«l‘acadèmia Valenciana de la Llengua, institució de La Generalitat de caràcter públic, té per funció determinar i elaborar, en el seu cas, la normativa lingüística de l‘idioma valencià. La normativa lingüística de l‘acadèmia Valenciana de la Llengua és d‘aplicació obligatòria a totes les administracions públiques de la Comunitat Valenciana. Quant al procediment del nomenament dels seus membres, funcions, facultats, estatut i duració del mandat caldrà ajustar-se al que dispose la Llei de Les Corts que ho regule.»

Això podria elevar a la categoria de llei el secessionisme lingüístic.