- Salms - http://www.porcar.net -

Anhel


Veu i música: Artur Álvarez
Lletra: Bernat Artola

Cinquantenari de la mort del poeta. [1]