- Salms - http://www.porcar.net -

l‘escandall (fragment)

I ara entre els dos
quin teginat de silencis,
va la mirada
com gerra badada
en torbisca d‘estiu
quan fui el peix
dins un tremolí de vides.

Joan Gregori Albiol [1]
«Un vida tard»